กระดาษนั้นหนา มีกี่ชนิดเอ่ย?

 

หากกล่าวถึงสื่อสิ่งพิมพ์นั้นแล้ว กระดาษที่ใช้สำหรับงานพิมพ์ย่อมต้องมีความสำคัญอย่างเลี่ยงไม่ได้ บทความตอนนี้จะกล่าวถึงเรื่องกระดาษที่ใช้ในงานออกแบบและใช้ในงานพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ซึ่งถ้าจะแบ่งประเภทของกระดาษแล้ว จะแบ่งได้ตามลักษณะการผลิตเป็น 2 ชนิด ดังนี้

 

  • กระดาษเคลือบผิว (Coated Paper)

กระดาษเคลือบผิวนั้นมีชื่อเรียกโดยทั่ว ๆ ไปที่เราคุ้นหูกันดี โดยมักจะเรียกกันว่ากระดาษอาร์ต  มีเนื้อกระดาษที่ขาวและผิวเรียบ  เนื่องมาจากการถูกเคลือบด้วยสารเคลือบผิวให้มีความเรียบ โดยที่สารเคลือบผิวมีทั้งชนิดมันและเคลือบผิวด้าน  กระดาษอาร์ตที่มีการผลิตจำหน่ายในท้องตลาดจะมีความหนาตั้งแต่ 80 กรัมต่อตารางเมตร หรือที่เราเรียกกันว่า 80 แกรม ถึงขนาด 350 กรัมต่อตารางเมตร ที่เรียกกันว่ากระดาษ 350 แกรม นั่นเอง และมีทั้งเคลือบผิวหน้าเดียวและการเคลือบผิวทั้งสองหน้า  ปัจจุบันการผลิตกระดาษอาร์ตที่ปั้นเป็นลวดลายต่าง ๆ เช่น  เป็นลายหนัง  ลายเม็ดทราย ลายผ้า ลายไม้ ฯลฯ ต่าง ๆ เป็นต้น

 

mountain-design-article-1000x563px-006-2

 

  •  กระดาษไม่เคลือบผิว (Uncoated Paper)

กระดาษที่ไม่เคลือบผิวก็คือ การที่กระดาษประเภทนี้ไม่ได้มีการเคลือบสารเคมีที่ผิว จึงทำให้ผิวของกระดาษมีความเรียบน้อยกว่ากระดาษที่มีการเคลือบผิว โดยมีการผลิตกระดาษประเภทนี้จำนวนมากมายหลายชนิดแตกต่างกันไปตามวิธีการผลิต ดังนี้จ้า

 

  • กระดาษแอร์เมล์

กระดาษชนิดนี้จะนิยมใช้เป็นกระดาษจดหมายและงานสิ่งพิมพ์บางประเภท เนื่องจากมีขนาดบางมาก โดยจะมีความหนาประมาณ 28 – 32 กรัมต่อตารางเมตร ในปัจจุบันมีการผลิตกระดาษแอร์เมล์หลายแบบ สวยงามให้เลือกใช้ได้อย่างกว้างขวาง

 

  • กระดาษการ์ด

กระดาษการ์ดนับว่าเป็นกระดาษที่มีราคาถูก เนื้อของกระดาษทั่ว ๆ ไปจึงมีความหนาตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป หรือที่เรียกกันว่ากระดาษ 100 แกรม โดยจะมีผิวเนื้อที่ละเอียดเรียบ เหมาะสำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรงและทนทานมากกว่ากระดาษธรรมด กระดาษชนิดนี้เหมาะแก่การใช้ในการทำปกหนังสือ แผ่นพับ ทำกล่องบรรจุภัณฑ์ แผ่นโปสเตอร์โฆษณา เป็นต้น และสามารถเลือกใช้ขนาดความหนาได้ตามต้องการ โดยพิจารณาให้เหมาะกับการใช้งานนั่นเอง

 

  • กระดาษปรู๊ฟ

เป็นกระดาษที่มีราคาถูก เนื้อของกระดาษสีไม่ขาวเหมือนกระดาษปอนด์  เมื่อเก็บไว้นาน สีจะค่อย ๆ ออกเหลือง และเหลืองเข้มขึ้นจนเนื้อกระดาษกรอบแตก ในปัจจุบันมีการผลิตขึ้นมาจำหน่ายทั้งกระดาษปรู๊ฟผิวธรรมดาและปรู๊ฟผิวมัน ขนาดที่นิยมใช้กันโดยทั่วไปจะเป็นขนาด 48 กรัมต่อตารางเมตร