การออกแบบที่ดี กับสิ่งที่ต้องคำนึงถึง

 

พูดถึงการออกแบบที่ดีแล้ว ถือได้ว่าเป็นมุมที่กว้างอยู่มากเอาการเลยทีเดียว โดยเฉพาะการออกแบบสื่อที่ต้องแสดงผลบนจอภาพไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ งานตัดต่อนำเสนอต่าง ๆ ซึ่งการที่จะออกแบบจัดวางให้ออกมาน่าสนใจ เพื่อที่จะเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการนำเสนอต่อผู้ชมแล้วจะสามารถสรุปเป็นหลักการกว้างได้ดังเช่นที่เรานำมาฝากกัน ดังต่อไปนี้ค่ะ

 

mountain-design-article-1000x563px-008-2

 

  1. การยํ้าซํ้า (Repetition) การย้ำซ้ำนั่นก็คือแบบแผน รูปแบบหรือสไตล์ของผู้ออกแบบ จะต้องมีลักษณะรูปแบบสอดคล้องกันทั้งหมด เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะทำให้ได้งานที่ออกมาดูดี มีความน่าสนใจ
  2. ความขัดแย้ง (Contrast) คือการแยกความแตกต่างที่อยู่บนจอภาพให้เห็นชัดเจน อาทิเช่น การใช้ตัวหนังสือ เส้น สี ขนาด รูปร่าง รูปทรง ฯลฯ เพื่อที่จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดี หากมีการใช้ความขัดแย้งที่พอดีแล้วจะทำให้งานออกแบบเกิดความน่าสนใจขึ้นได้อย่างมากมาย
  3. ความใกล้เคียงและความเกี่ยวเนื่อง (Proximity) หมายถึง การจัดวางองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกัน ให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน เป็นไปในจังหวะทำนองที่พอดีกัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังมีสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง เช่น การใช้รูปประกอบเรื่องมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ใช้เวลาแสดงผลนาน การใช้รูปประกอบที่ไม่มีความละเอียดของภาพ หรือความละเอียดของรูปภาพอยู่ในระดับที่ไม่สามารถรับได้ มีการเน้นคำนั้น คำนี้ หรือเน้นรูปสินค้าเฉพาะอย่างมากมายจนเกินไป ทำให้เกิดความสับสนในการรับสารได้
  4. การจัดแถวและการวางแนว (Alignment) ในส่วนนี้จะหมายถึงการจัดวางองค์ประกอบต่าง ๆ ต้องไม่สะเปะสะปะ ไร้เหตุไร้ผล ไม่ขัดกับความรู้สึกของผู้อ่าน จัดให้รูปแบบ (Lay out) ดูสะอาดเรียบร้อย ดูง่าย สบายตา เข้าใจได้ง่าย