ออกแบบป้ายโฆษณาให้โดนใจ

 

แนวทางการออกแบบป้ายโฆษณา จะมีแนวทางไม่เหมือนกับการออกแบบงานเอกสาร หรือการออกแบบหนังสือ เพราะว่าการออกแบบป้ายโฆษณา สิ่งสำคัญคือข้อความ โลโก้ จะต้องเด่นชัด กระชับ และเข้าใจได้ง่าย แม้เพียงขับรถผ่าน

หากพูดถึงงานออกแบบแล้ว ก็ยากที่จะหากฎตายตัว ว่าจะออกแบบอย่างไรให้ออกมาสวย นั่นก็เพราะมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งทัศนคติ รสนิยม พื้นที่ ความสามารถใช้โปรแกรม หรือจะเป็น ความคิด ไอเดียในขณะนั้น แต่ทั้งหมดที่กล่าวมา จะหมดปัญหาหากมีความคิดรวบยอดเดียวกัน และเราสามารถจะสรุปแนวทางการออกแบบ ให้ดูดีได้ด้วยหลักการง่าย ๆ ดังนี้

  • รูปแบบของตัวอีกษร ข้อความ ไม่ควรใช้รูปแบบตัวอักษร หลายรูปแบบมากจนเกินไป
  • เรื่องสีก็สำคัญ หลาย ๆ ครั้ง จึงต้องหลีกเลี่ยงไม่ใช้สี มากเกินไป (และนำทฤษฎีสีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม)
  • หากกล่าวถึงเรื่องขนาด ขนาดจะต้องมีความเหมาะสมกับสถานที่ ไม่ใหญ่หรือเล็กจนเกินไป ซึ่งทั้งหมด เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแนวทางการออกแบบ ในความเป็นจริงแล้ว งานป้ายที่มีความเรียบง่าย อย่างมีศิลปะ สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้ดีกว่างานดีไซน์กราฟิกสวยหรู
  • การจัดองค์ประกอบ ก็สำคัญไม่แพ้กัน องค์ประกอบที่เหมาะสมย่อมทำให้งานดึงดูดสายตาและโดดเด่นขึ้นมาได้
  • ป้ายหนึ่งป้าย ควรเน้นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดเพียงจุดเดียว ส่วนจุดอื่น ๆ ก็ให้เด่นรองลงมา ควรหลีกเลี่ยงการมีจุดเด่นหลาย ๆ จุด พร้อม ๆ กัน เพื่อป้องกันความสับสนในการรับรู้สิ่งที่ต้องการจะสื่อ